Informace k mapám, parametry map a vysvětlivky

Mapy generované softwarem Radiomobile jsou sice velmi přesné, pro laika ale nemusí být plně přehledné (na rozdíl od map ČRa, které sice přehledné jsou, zato podrobné nikoli). Pokusím se tedy vysvětlit základní věci k mapám na těchto stránkách.

Z důvodu přehlednosti (podklad map by pak byl dosti nečitelný) jsou použity dvě barvy na odlišení intenzity a podkladová mapa je ve stupních šedi. Podkladová mapa je veřejně dostupná použitelná mapa (OpenStreetMap), jinou nelze použít z důvodu copyrightu.

Hranice vyznačeného signálu dle map:
- zelená (>56 dBuV/m) - bezproblémový a silný signál, možnost příjmu i na "outdoor pokojové" antény, velká rezerva při příjmu na směrovou ziskovou anténu.
- sytější žlutá (48-55 dBuV/m) - bezproblémový a stabilní příjem na venkovní směrovou anténu včetně mírné signálové rezervy.
- světlejší žlutá (40-47 dBuV/m) - stabilní příjem na ziskovou směrovou anténu.
S kvalitním přijímačem a velmi výkonnou anténou je příjem někdy možný už při nižší úrovni signálu. Příjem ale často bývá nestabilní, a proto jsou na mapách uvedeny až tyto hodnoty.
K stabilnímu příjmu rakouských a německým multiplexů pak postačí signál o slabší úrovni, mapy pro tyto jsou proto počítány od 35 dBuV a hodnoty jsou tak o něco posunuty.

Pokud tedy výše napsané shrnu, mapy počítají s kvalitním přijímačem a středně výkonnou UHF anténou (např. krátká "colorka", velké síto) na běžném rodinném domku (anténa 9 metrů nad zemí). Je jasné, že pokud je anténa umístěna výše a má vyšší zisk, je často příjem možný i na místech, kde na mapách není vyznačen signál. Pak lze zachytit například rakouské vysílání na Benešovsku, německý Hoher Bohen na pražském Jižním Městě apod.

Parametry map:
- Mapy jsou vždy počítány pro uvedený kanál vysílače (většinou zvolen střední). Pokrytí na nižším kanále pak bývá většinou lepší, na vyšším horší (vyšší kanál=větší útlum šířením).
- Mapy počítají s přijímací anténou ve výšce 9 metrů nad zemí.
- Mapy jsou teoretickým pokrytím vysílače při jeho pamatrech (nadm. výška, výška AS nad zemí, diagram, výkon ERP). Není zohledněno rušení jinými vysílači, průmyslové rušení a jiné!
- Mapy nezohledňují lokální odrazy či jiné příjmové jevy. Může se tedy stát, že ač na mapě není zakreslen signál, je možné ho zachytit odrazem např. od protějšího kopce či budovy a naopak může osamocený objekt v příjmu bránit, ač na mapě není bílé místo.
- Mapy taktéž nezohledňují útlum zástavby či lesa apod.
- Mapy jsou počítány pro středoevropské klima a průměrnou vlhkost ovzduší, oblačnost atd. - tedy pro normální podmínky šíření.

Mapy jsou samozřejmě neoficiální. Jsou ale zhotoveny za použití oficiálních dat ČTÚ, ČRa. Diagramy některých vysílačů jsou odhadnuty (zejména těch příhraničních), či zjištěny z jiných nežli oficiálních zdrojů.

<<< HOMEPAGE

(c) Jakub Melín 2009-2010 DVB Servis Praha Kontakt: E-mail